ΜΟΥΣΑΜΑΣ – ΣΗΜΑΙΕΣ

Illustration / Photography

διάτρητος ή όχι μουσαμάς, με μπουντούζια, διαφημιστικές σημαίες